6. โปรโมชั่น สเต็ปเสีย เราให้คืน สูงสุด 3,000 บาท

6. โปรโมชั่น สเต็ปเสีย เราให้คืน สูงสุด 3,000 บาท

 บิลสเต็ปเสียหมด ตั้งแต่ 10 คู่ ขึ้นไป รับเครดิต X2 ของยอดแทงในบิลนั้น สูงสุด 3,000 บาท

*(บิลต้องมียอดแทง ตั้งแต่ 200 บาท ขึ้นไป)

-ต้องเป็นบิลที่แทงเสียทุกคู่ และเสียเต็ม ไม่นับรวมเสียครึ่ง

-ในกรณีที่บิลเหมือนกันตั้งแต่ 2 ใบขึ้นไป ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการคิดผลสรุปเป็น 1 บิล เท่านั้น

-สมาชิกต้องติดต่อเพื่อแจ้งทีมงานตรวจสอบสิทธ์ ภายใน 24 ชม.

-รับ 1 สิทธิ์ / 1 user / ต่อวัน

 

**หากทีมงานตรวจสอบว่า สมาชิกมีเจตนาทุจริตหวังผลประโยชน์จากโปรโมชั่น ไม่ว่าด้วยรูปแบบใดๆก็ตามทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ตัดสิทธิ์และยึดเงินทันที ทุกกรณี โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าการตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด