5. โปรโมชั่น แทงเสีย เราให้คืน สูงสุด 4,000 บาท

5. โปรโมชั่น แทงเสีย เราให้คืน สูงสุด 4,000 บาท

 -แทงเสียติดต่อกัน  10 บิล รับฟรี 2,000 บาท  *ยอดเสียต่อบิลต้องไม่ต่ำกว่า 500 บาท

-แทงเสียติดต่อกัน  10 บิล  รับฟรี 4,000 บาท  *ยอดเสียต่อบิลต้องไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท

-ต้องเป็นบิลที่กดก่อนการแข่งขันเริ่ม ไม่นับรวมบิล live

-นับเฉพาะบิลที่เสียเต็ม ไม่นับบิลเสียครึ่ง ไม่นับรวมบิลที่กดซ้ำคู่เดิม ทายสกอร์ หรือบิลสเต็ป (บอลชุด)

-บิลทั้งหมดต้องอยู่ภายในวันเดียวกัน  ยึดการคิดยอดรายวันจากผลสรุปในเว็บไซต์ที่เดิมพัน

-สมาชิกต้องติดต่อแจ้งรับสิทธิ์ดังกล่าว ภายใน 24 ชม. หลังจากที่ได้สิทธิ์

-รับ 1 สิทธิ์ / 1 user / ต่อวัน

 

**หากทีมงานตรวจสอบว่า สมาชิกมีเจตนาทุจริตหวังผลประโยชน์จากโปรโมชั่น ไม่ว่าด้วยรูปแบบใดๆก็ตามทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ตัดสิทธิ์และยึดเงินทันที ทุกกรณี โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าการตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด