2.แนะนำเพื่อน รับฟรี 10% จากยอดฝากแรกของเพื่อนใหม่ สูงสุด 500 บาท

2. แนะนำเพื่อน รับฟรี 10% จากยอดฝากแรกของเพื่อนใหม่ สูงสุด 500 บาท

-เพื่อนต้องมียอดฝากครั้งแรกตั้งแต่ 200 บาท ขึ้นไป

-สมาชิกสามารถชวนเพื่อนได้ไม่จำกัดจำนวน ทีมงานจะแจกสิทธิ์ให้ตามจำนวนคนที่ชวนเข้ามาสมัครใหม่

-ผู้แนะนำ แจ้งสิทธิ์ได้ต่อเมื่อ เพื่อนที่สมัครใหม่ ทำยอด Turnover ตั้งแต่ 1 เท่า ของเงินที่สมัคร

และจะต้องแจ้งข้อมูลของเพื่อนใหม่ ให้ตรงกับฐานข้อมูลที่เพื่อนใช้สมัครกับทางเรา

-สมาชิกใหม่จะต้องมีข้อมูลที่ไม่ซ้ำกับฐานข้อมูลเดิมของทางเรา

-ผู้แนะนำ ต้องมียอดการเล่นไม่ต่ำกว่า 7 วัน ทีมงานจะคิดจากยอดย้อนหลังให้ 30 วัน จากวันที่เพื่อนใหม่มาสมัคร และจะต้องติดต่อขอรับรางวัลภายใน 2 วัน หลังจากที่เพื่อนทำยอด Turnover ได้ตามเงื่อนไข

 

**หากทีมงานตรวจสอบว่า สมาชิกมีเจตนาทุจริตหวังผลประโยชน์จากโปรโมชั่น ไม่ว่าด้วยรูปแบบใดๆก็ตามทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ตัดสิทธิ์และยึดเงินทันที ทุกกรณี โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าการตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด